Close

PRAGMA foreign_keys – #25

W aplikacji miałam problem z kaskadowym usuwaniem rekordów z tabelek. Podczas usuwania posiłków z bazy, w tabelkach z zaplanowanymi obiadami wisiały stare wpisy. To powodowało, że kiedy dodawałam kolejne posiłki to od razu pojawiały się one na liście obiadów. Trzeba było to naprawić.

Okazało się, że domyślnie SQLite nie obsługuje kluczy obcych… cóż, na szczęście można to zmienić za pomocą jednej instrukcji sql. Na nieszczęście trzeba ją wysyłać przy każdym otwarciu bazy danych…

Więcej o użyciu PRAGMA tutaj. Według tej strony podejście do kluczy obcych może się zmienić w przyszłych wersjach SQLite’a. Oby 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: