Close

Python Challenge – #02

Drugie zadanie

adreshttp://www.pythonchallenge.com/pc/def/ocr.html
tytuł strony: ocr
podpowiedź:

recognize the characters. maybe they are in the book,
but MAYBE they are in the page source.

rozwiązanie:
zaglądam do kodu strony i znajduję tam mnóstwo dziwnych znaków i polecenie:

&lt;!-- find rare characters in the mess below: --&gt;</p>
<p>&lt;!-- %%$@_$^__#)^)&amp;!_+]!*@&amp;^}@[@%]()%+$&amp;[(_@%+%$*^@$^!+]!&amp;_#)_*}  }}!}_]$[%}@[{_@#_^{*@##&amp;{#&amp;{&amp;)*%(]{{([*}@[@&amp;]+!!*{)!}{%+{))])[!^} )+)$]#{*+^((@^@}$[**$&amp;^{$!@#$%)!@(&amp;+^!{%_$&amp;@^!}$_${)$_#)!({@!)(^} !*^&amp;!$%_&amp;&amp;}&amp;_#&amp;@{)]{+)%*{&amp;*%*&amp;@%$+]!*__(#!*){%&amp;@++!_)  (...) #@}&amp;$[[%]_&amp;$+)$!%{(}$^$}* --&gt;

co to znaczy rzadkie? do sprawdzenia jakie mam znaki w tym bałaganie stworzyłam histogram:

odpalam:Zaznaczenie_001.png

w wyniku widać, że rzadkie znaki to zwykłe litery alfabetu ukryte pomiędzy różnymi innymi znakami. Skoro już wiadomo czego szukać rozwiązanie zajmie jedną linijkę 😉

Zaznaczenie_002.png

adres kolejnej zagadki: http://www.pythonchallenge.com/pc/def/equality.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: