Close

Spinner bez adaptera – #28

Kiedy pierwszy raz uzupełniałam dropdown danymi dokumentacja kazała mi stworzyć adapter, a następnie podpiąć go pod dropdown. Ale można to zrobić inaczej 🙂

Dla dropdowna ze statystykami mam zadeklarowaną listę wartości. Aż dwie: obiady i składniki:

Pierwotna wersja kodu, który populował wartości do dropdowna wyglądała tak:

Odnalezienie dropdowna po id, stworzenie adaptera, przekazanie mu wartości, ustawienie layoutu dla dropdowna, podpięcie adaptera pod dropdown, ale przecież ja w sumie chcę tylko wyświetlić te elementy na liście… Okazało się, że można to po prostu zrobić w xml-u.

I o 3 linijki kodu mniej 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: